Proč tančíme? III. Nejstarší škola klasického tance a chrámové prostitutky

Proč tančíme? III. Nejstarší škola klasického tance a chrámové prostitutky

with Žádné komentáře

Se starověkou egyptskou tanečnicí vyrytou do kamene jsme si prohýbali páteř minule, dnes začneme show mnohem velkolepější. Vezmeme to totiž přes Bollywood, indickou továrnu na sny, větší než je v Americe; větší než je nám tak dobře známý Hollywood. Pokud jste totiž někdy viděli indický film, pak jste nemohli minout svůdného tanečníka, ještě svůdnější tanečnici a celé taneční sbory prohánějící se ladnými pohyby tanečními síněmi, paláci i romantickými scenériemi indických lučin a hájů. Nabudete dojmu, že Indové neumí normálně chodit a mluvit. Ve filmech se vyjadřují bohatými tanečními kreacemi s pestrou gestikulací rukou, uhrančivými pohledy očí, to vše za doprovodu hudby a zpěvu.

Ale není to moderní výstřelek, kterým by Indie chtěla ohromit svět. Je to jen pokračování příběhu, který byl znám už v době 200 – 400 let před naším letopočtem. Tehdy v Indii jeden učenec sepsal velice moudrý a dlouhý text o 6000 verších zvaný Natya Shastra. Obsahoval podrobnosti o tanečních stylech, zpěvu, dramatu, scénografii, kostýmech a dokonce i o tom, jak se mají herci, zpěváci a tanečníci líčit. (A že barvami nešetřili!) Těchto „skrovných“ 6000 veršů položilo základy klasickému tanci.

Muzikál nebo modlitba?

Tanečnice byla zároveň zpěvačkou i herečkou. Máte pocit, že je řeč o opeře, operetě, nebo snad nám tak důvěrně známém muzikálu? Nejste daleko od pravdy, i když starověké chrámové tanečnice byste se mohli svým barbarstvím dotknout. Původně totiž netančila pro světskou zábavu, nýbrž jak už tušíme z předešlých kapitol – na počest Bohů, v Indii například boha Brahmy.

Indické přísloví praví: „Člověk, který neví nic o literatuře, hudbě a tanci, není než zvíře bez zvířecího ocasu a rohů.“

Chrámové tanečnice, zvané dévy (od slova devote = zasvětit), byly tedy „ty úžasné ženy, které uměly ovládat přirozené lidské touhy, svých pět smyslů a podřídit se Bohu. Sloužily Bohu tancem a zpěvem.“

Ještě dnes je starověká taneční forma Bharata natyam jedna z nejpopulárnějších v Indii a naučit se ji můžete dokonce i v Čechách. Na rozdíl od pravých starověkých dév ale nemusíte žít v chrámu a smíte se vdát. Také se pravděpodobně nezvýší vaše společenské postavení, jako by tomu bylo například v Indii v desátém století. Chrámové tanečnice byly tehdy ještě uctívány, obdivovány a chráněny.

Pantomima a step vypráví příběhy

Když déva tančila Bharata natyam, ovládala až 108 postojů, mnoho složitých rytmických vzorců, které vyklepávala chodidly, prsty a patou. Učila se používat mimiku celého obličeje: například „13 pohybů hlavy, 9 pohybů očních bulv, 9 pohledů očních víček, 36 různých pohledů očí, 7 pohybů obočí, 6 pohybů nosu, 6 pohybů tváří, 6 pohybů rtů, 7 pohybů brady a čtvero pohybů citově zabarveného obličeje, např. zděšený, šťastný, zpocený, nebo uplakaný.“ Déva však nemluvila pouze pohyby nohou a obličeje. Tančila také rukama, jejichž jednotlivá gesta hovořila místo slov. V přeneseném významu tanečnice rukama „mudrovala,“ neboť těmto pohybům rukou říkají v Indii „mudry“. Každá mudra může mít více významů. Například zaťaté prsty ruky se zdviženým prstem značí slova: bůh, manžel, sloup nebo třeba luk. Složité? A to si ještě představte, že tehdy mohly být Bohům v chrámech zasvěceny jen dívky velmi mladé, štíhlé, ani velké ani malé, s pravidelným obličejem a hustými vlasy. Zkrátka pro klasický tanec klasická krása. Kdo je vybíral? No přece muži!

Světice se špatnou pověstí

Indičtí králové často zvali chrámové tanečnice na své dvory a protože králové se asi chtěli více bavit než se duchovně rozvíjet, začali porušovat pravidla a vytvořili si pro sebe novou kategorii tanečnic – rajadasis. Zatímco tedy dévy uspokojovaly svoje duše v chrámech tančením pro bohy, rajadasi tanečnice tančily mužům pro zábavu.

Jiný výklad zase praví, že chrámová tanečnice byla zasvěcována při rituálním obřadu ztrátou panenství s mužem, který si ji vybral jako budoucí milenku. Vdát se však nesměla, neboť provdána byla za boha Brahmu.

Snad i to jsou důvody, proč chrámové tanečnice neměly na růžích vždy ustláno. Ve středověku začaly náboženské praktiky upadat, společnost dévy odvrhla a nazvala je prostitutkami. Ponížené byly nuceny k životu v chudobě a v některých případech si skutečně nechávaly platit za sexuální služby.

(Publikováno v magazínu Redway 2008, Pierra Fatuhiva) 

(Citáty: J.Jebavá: Kapitoly z dějin tance)

.

.

.

 

 

Follow Pierra:

Latest posts from

Leave a Reply